Gamle billeder.

Bygningene der var!

Der har været flyfotografer forbi nogle gange  før i tiden.Altid spændende at se, hvordan det så ud, dengang det var før. 4 længer og 2 skorstene - ikke dårligt.

2 bindingsværkslænger og en stald bygget op delvis i kampsten. Stuehuset er uden hulmur, men består af en dobbelt murstensmur. Et lag med to mursten på langs side by side, derefter et lag med mursten på tværs osv.

Ejendommen var firlænget, da vi overtog i 1997. Alle tagene var dog beklædt med eternit.

Udhusene var i meget dårlig stand. Blandt andet var bindingsværket ud mod vejen støttet af flere skråstivere som stod i beton. Kampstenshusets gavl faldt også en dag pludselig ud på marken.

Løsning: Ned med de tre længer. Vi lånte en traktor og en 14 tons dumper og 1-2-3 - mange tusinde, så var bygningerne fjernet. 

FotoHusGl1
HusFotoGl2
GlBygn0120